Waar we staan met de Samenhangende Objectenregistratie?

07-09-2021

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

De afgelopen maanden is er door werkgroepen die bezig zijn aan de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie hard gewerkt aan de oplevering van enkele producten. Zo is er door de werkgroep architectuur een beeld van de (door)ontwikkeling van het ICT-voorzieningen landschap opgeleverd.

Het beeld van deze voorzieningen kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de (toekomstige) functionaliteiten van de objectenregistratie. De werkgroep inhoud heeft de eindversie van het conceptueel model voor de objectenregistratie opgeleverd, dat de eisen bevat voor de informatiemodellering.

Beide producten zijn breed onder de stakeholders gepresenteerd en de stakeholders zijn via diverse openbare peilingen geraadpleegd. Zo heeft er voor de Architectuurbeschrijving een consultatie (via Geonovum) plaatsgevonden onder een groep experts. Onderzoeksbureau Statisfact heeft rond het inhoudelijk ontwerp een tweetal peilingen georganiseerd, waar in grote mate op gereageerd is.

De input van de stakeholders heeft geleid tot aangescherpte versies van de documenten die nu als 1.0-versie gereed zijn voor het verdere besluitvormingsproces en besprekingen in de governance van de geo-basisregistraties. Een aantal stakeholders, met name vanuit de bronhouders van de basisregistraties BAG/BGT en de koepels (zoals VNG), heeft aangegeven alvorens verder te gaan eerst in gesprek te willen over de verdeling van de kosten van deze ontwikkeling, in relatie tot de baten bij de verschillende partijen. Ook de mogelijke financieringsmodellen en rol- en verantwoordelijkheidsverdeling zijn een onderwerp van gesprek.

BZK heeft het initiatief genomen voor het vervaardigen van een (maatschappelijke) kosten en baten analyse. Deze MKBA is gestart en de resultaten zullen in het najaar van 2021 een goed startpunt vormen voor dit gesprek. Ook worden de partijen in de governance van de registraties, zoals het nationaal beraad voor ge-informatie (‘GI-Beraad’) en het strategisch gecombineerd overleg BAG BAO / Regieraad BGT, meegenomen in deze ontwikkeling in de rest van dit jaar. Met deze partijen zal besproken worden welke stappen mogelijk al ‘no regret’ gezet kunnen worden.

Parallel wordt er door de betrokken partijen wel gewerkt aan de voorbereiding voor de benodigde aanpassingen aan de wet- en regelgeving voor de basisregistraties, wordt er nagedacht over een stapsgewijze transitieaanpak (waarmee sneller toegevoegde waarde voor gebruikers en bronhouders gecreëerd kan worden) en worden de voorbereidingen voor de volgende fasen in de informatiemodellering door Geonovum getroffen.

Hierbij worden bijvoorbeeld generieke concepten rond het historiemodel (om tijdreizen door de registraties mogelijk te maken) en de omgang met meta-informatie uitgewerkt. Ook kunnen enkele concepten voor de meer loosely coupled onderdelen (zoals een registratie voor bestuurlijke en andere registratieve gebieden) beproefd worden en wordt via initiatieven zoals de integrale gebruiksoplossing nu al verkend hoe ver we met integrale bevragingen op basis van de huidige basisregistraties (via linked data) kunnen komen.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.