Resultaten vervolgonderzoek UOI-code online

21-09-2021

In de afgelopen negen maanden heeft Geonovum in samenwerking met Kadaster en Fibree een vervolgonderzoek rondom de UOI-code uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK.

 

UOI staat voor Unieke Object Identificator. Het is, hangende besluitvorming daarover, een beoogde bouwsteen in het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) maar ook bedoeld als verbinder naar objecten in andere stelsels die zich op geo-registratie of bijvoorbeeld assetmanagement van objecten richten. Je kunt de UOI-code dan ook zien als een stelselvoorziening voor objectidentificatie die gebruikers in meerdere ketens en sectoren kan bedienen. Eigenlijk net zoiets als XYZ wat synoniem staat voor de coƶrdinaten in het locatie-identificatiestelsel.

De resultaten van het vervolgonderzoek zijn op de Open Geodag op 14 september 2021 nader toegelicht. Je kunt deze presentatie terugkijken en de resultaten van het vervolgonderzoek raadplegen.

Is invoering van de UOI-code een feit?

De keuze of de UOI-code wordt ingevoerd en binnen welke stelsel(s), is nog niet gemaakt. Het onderzoek laat zien dat er een meerwaarde is en dat de stapsgewijze invoering uitvoerbaar lijkt. Daarnaast liggen er, hangende de principiƫle keuze of de UOI-code wordt ingevoerd, nog een aantal keuzes voor over de vorm van de UOI-code en de organisatorische vorm van de uitgifte van de UOI-code. Ook is vastgesteld dat de unieke sector-overstijgende identificatie van objecten stap 1 kan zijn. Extra toegevoegde waarde ontstaat wanneer er ook faciliterende ondersteuning ontstaat voor het kennen van de modelmatige samenhang tussen informatiemodellen tussen sectoren. Ook het kennen van linksets (relaties tussen instanties) tussen bijvoorbeeld BAG-objecten, Aansluitregister-objecten, Beheer- & bouwobjecten enz. biedt extra toegevoegde waarde.

Met de komst van de ontwikkelingen in DisGeo (zoals de verkenning naar de samenhangende objectenregistratie) en de ontwikkeling van het DSGO is er nu momentum om het gesprek hier verder over te voeren.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen