Terugblik en vooruitblik met Ruud van Rossem

15-12-2021

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

In dit interview spreken we met programmaleider van Dis Geo, Ruud van Rossem (BZK). Hij vertelt over het afgelopen jaar en samen kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste mijlpalen binnen DiS Geo in 2021?

Dit jaar zijn een aantal belangrijke stappen gezet in DiS Geo. Ten eerste op bestuurlijk niveau. Een is dat we DiS Geo dit jaar duidelijk op de agenda hebben gezet bij het GI-beraad. Dit helpt om de sturing op de hoofdlijnen van DiS Geo op één tafel te organiseren. Parallel daaraan zijn stappen gezet om te komen tot financiering voor de benodigde investeringen. Dit is gebeurt in de vorm van investeringsvoorstellen en recent is hiervoor een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd.

Ten tweede zijn op het gebied van het ontwerp voor de toekomstige inhoud van de registraties stappen gezet in de vorm van het conceptueel informatiemodel voor de objectenregistratie. Ook is er gekeken naar de gewenste voorzieningen in de architectuurschets en inmiddels is er een goed beeld van de Basisvoorziening Beeldmateriaal aan het ontstaan. In de realisatie gaat het voorlopig om kleine stappen in deze richting. De systemen voor de bronhouderskant van de BGT zijn dit jaar overgedragen van bureau SVB-BGT naar het Kadaster en daar vindt nu een technische doorontwikkeling plaats.

Overde kwaliteitszorgtaken van bureau SVB-BGT is afgesproken welke door het Kadaster worden opgepakt en welke door de community van bronhouders. Bij de voorzieningen gaat het vooral om doorontwikkeling van de bestaande voorzieningen waarbij deze voor de verschillende basisregistraties steeds meer op elkaar gaan lijken. Daarnaast is dit jaar een werkende versie van een integrale gebruiksoplossing gerealiseerd die het mogelijk maakt meerder registraties tegelijk te bevragen.

Wat hebben we geleerd en nemen we mee naar 2022?

We hebben gezien dat er binnen DiS Geo onderwerpen zijn waar de verandering gemakkelijker ter hand kan worden genomen dan bij andere. Dit heeft vaak te maken met het aantal spelers dat een rol heeft in de realisatie van iets nieuws. Is dat overzichtelijk en zijn er voldoende middelen? Dan kunnen nu vaak al stappen worden gezet. Gaat het om veel spelers en zijn er ook nog geen afspraken over de financiering van de ontwikkeling? Dan is het veel lastiger om voorbij de ontwerptafel te komen. Vandaar dat het ook belangrijk is dat nu op bestuurlijk niveau de gesprekken over de financiering van de verandering worden gevoerd. In het jaarplan van 2022 wordt daarom onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen die nu al verder kunnen en ontwikkelingen waarvoor eerst nog de voorwaarden moeten worden geschapen.

Kan je een tipje van de sluier lichten, wat zijn de ambities voor 2022?

In 2022 willen we nadrukkelijker in beeld krijgen welke veranderingen veel waarde opleveren voor de gebruikers en daarbij speciale aandacht besteden aan enkele sectoren. Daarnaast willen we volgende stappen zetten in de doorontwikkeling van inhoud, processen en voorzieningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om het structureel in beheer nemen van voorzieningen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, zodat deze breed gebruikt kunnen worden. Tot slot besteden we aandacht aan de organisatie van het programma, zodat voor iedereen duidelijk is wat waar gebeurt en hoe mensen uit het veld daarbij betrokken kunnen zijn. We blijven iedereen op de hoogte houden via nieuwsbrief, website, DiS-Online-bijeenkomsten en als het weer kan voorlichtingsbijeenkomsten in het land.

Heb je een kerstwens voor de lezers?

Ik wil iedereen die betrokken is geweest bij de doorontwikkelingstrajecten hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ik hoop dat we volgend jaar wat gelegenheden kunnen organiseren om elkaar te treffen en de successen echt te vieren. Via beeldvergaderen is dat toch een beetje behelpen. Ik wens ook iedereen plezierige kerstdagen en het allerbeste voor het komende jaar.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.