SVB-BGT, Kadaster en BZK hernieuwen samenwerking voor kwaliteitszorg BGT

11-01-2022

Begin 2021 zijn, naar aanleiding van de eind 2020 gemaakte bestuurlijke afspraken rond de overdracht van taken van het bureau SVB-BGT naar het Kadaster, enkele onduidelijkheden ontstaan rond de invulling van taken betreffende het kwaliteitsmanagement voor de BGT.

Omdat samenwerking in de BGT-keten van groot belang is voor zowel de betrokken bronhouders als de gebruikers van de informatie is de taakverdeling opnieuw bekeken en ingevuld.

Samenwerking in de BGT-keten

In de ketensamenwerking heeft iedere partij zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Ieder gaat dan ook scherper doen wat bij die eigen rol past. Dit leidt tot de volgende verdeling:

  • Kadaster voert op verzoek van andere partijen in de keten data-analyses uit op alle via de Landelijke Voorziening BGT aangeleverde gegevens en ontwikkelt en beheert kwaliteitsdashboards waarbij specifieke gebruikersgroepen (zoals bronhouders, toezichthouder, beleidsverantwoordelijke en gebruikers) wensen kunnen inbrengen ten aanzien van functionaliteit. BZK verstrekt, na overleg met deze gebruikersgroepen en Kadaster, een opdracht aan het Kadaster voor realisatie;
  • SVB-BGT ondersteunt, stimuleert en spreekt de bronhouders van de BGT collegiaal aan op het voldoen van de gemaakte kwaliteitsafspraken;
  • BZK is de beleidsverantwoordelijke en formeel toezichthouder op de kwaliteit van de BGT.

Het bovenstaande leidt tot een andere taakverdeling. Inhoudelijke vragen over het werken aan kwaliteit worden afgehandeld door het SVB-BGT. Vragen over kwaliteitsdashboards worden afgehandeld door het Kadaster. Informatie over kwaliteit voor bronhouders wordt door de verschillende partijen voortaan via de SVB-BGT Nieuwsbrief verspreid. Ook de verschillende bestaande websites zullen op deze nieuwe afspraken worden aangepast.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen