Integraal model voor Bestuurlijke Gebieden

09-05-2022

ZoN werkt samen met Geonovum en Kadaster aan een integraal model voor Bestuurlijke Gebieden. Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen.

Zicht op Nederland werkt samen met Geonovum en Kadaster aan een integraal model voor Bestuurlijke Gebieden. Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Het model moet zorgen voor consistentie in gegevens en een eenduidig beeld over Bestuurlijke Gebieden bij gebruikers van deze gegevens. Het is een van de stappen naar een samenhangende objectenregistratie (SOR).

Gegevens over bestuurlijke gebieden zijn in verschillende Basisregistraties opgenomen. Elke Basisregistratie doet dat op zijn eigen manier: met eigen identificaties en eigenschappen. Om te zorgen voor meer consistentie en samenhang in gegevens over bestuurlijke gebieden, komt er een integraal model, of standaard voor Bestuurlijke Gebieden.

Voor het maken van dit model is een scopedocument gemaakt, een raamwerk waarin alle onderdelen van project zijn opgenomen. Momenteel loopt een proces van definiëren van relevante begrippen en hun definities.

Deze eerste versie van bestuurlijke gebieden gaat over:

  • Rijk (land)
  • Provincie
  • Gemeente
  • Waterschap
  • Veiligheidsregio
  • Maritieme zones

Overzeese gebiedsdelen, ondergrond(bijv. mijnbouw) en het luchtruim zijn buiten scope. Ook de grenzen op zee die de maritieme zones ruimtelijk afbakenen beschouwen wij als onderdeel van de bestuurlijke gebieden.

Zie ook

Beleidsvisie Zicht op Nederland

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen