Samenwerking BAG en WOZ

10-05-2022

De basisregistraties BAG en WOZ werken succesvol samen aan harmonisatie van de gebruiksoppervlakte van woningen. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat beide registraties met elkaar in overeenstemming zijn op dat punt.

Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar is ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie en het beheer van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie.

Waar in het verleden door verschillende gemeenten werd gerekend met inhoud, wordt de WOZ-waarde vanaf 2022 door alle gemeenten berekend op basis van de oppervlakte van huizen en bedrijfspanden. De afgelopen jaren heeft het WOZ-domein daarom hard gewerkt om de bestaande woningvoorraad van inhoud om te zetten naar gebruiksoppervlakte.

In samenhang beheren

Ook in de BAG worden oppervlaktes bijgehouden. We komen nu in een beheersituatie waarbij het ministerie van BZK en de Waarderingskamer willen voorkomen dat deze oppervlaktegegevens voor nieuwe woningen los van elkaar worden beheerd. Het is van belang dat oppervlaktewaarden in BAG en WOZ consistent zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het WOZ-waardeloket de BAG-oppervlakte ontsluit, omdat die van de WOZ niet in de Landelijke Voorziening voorkomt.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen