Q&A over de samenwerking BAG en WOZ

21-06-2022

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

Het project van de omschakeling naar taxeren op basis van Gebruiksoppervlakte leidde in veel gevallen tot een betere samenwerking tussen de BAG en WOZ. Een mooie stap in voorbereiding op een samenhangende objectenregistratie.

Tegelijk leidt dit tot vragen over de toekomst en andere zaken waar men nu tegenaan loopt. Op deze pagina vind je antwoord op de belangrijkste vragen die gesteld zijn tijdens het webinar op 7 juni.

  • Worden er al landelijke richtlijnen ontwikkeld hoe de BAG/WOZ/BGT kan inspelen op de nieuwe Omgevingswet? We hebben een factsheet gepubliceerd met impactanalyse van de Wkb en Omgevingswet op de BAG. Daarnaast is een volgende factsheet in de maak met concrete afspraken (na consultatie van zowel afnemers als bronhouders) voor de bijhouding in situaties waarbij er vanuit de nieuwe bouwregelgeving sprak is van informatieverlies.
  • Wat gebeurt er met de controles door de Waarderingskamer op de BAG en WOZ? Als de Waarderingskamer een controle uitvoert bij een gemeente, dan worden de resultaten gedeeld met de gemeente zodat de gemeente eventuele verschillen kan oplossen. De resultaten van het onderzoek worden opgeschreven in een rapport van bevindingen. Deze rapporten worden gepubliceerd en zijn openbaar.
  • Bij veel 3D-projecten zijn oppervlaktes zonder kelders opgenomen. Hoe wordt hierop gecontroleerd? De Waarderingskamer controleert de aanwezigheid van kelders op basis van de aanwezigheid van een kelder voor de overgang naar gebruiksoppervlakte. Daarnaast wordt er in het opleverdocument overgang naar gebruiksoppervlakte speciale aandacht besteed aan de wijze hoe gemeenten bij de overgang zijn omgegaan met de kelders.
  • De optelling van de afzonderlijke WOZ-deelobjecten komt door afronding niet op overeen met de totale gebruiksoppervlakte. Hoe moet men hier mee omgaan? Wij verwachten geen problemen van de hoofdregel “gebruiksoppervlakten van WOZ-deelobjecten afronden op hele meters en daarna eventueel optellen van onderdelen om te komen tot de gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject”. Deze methodiek valt ook binnen alle toleranties zowel die van de BAG als de WOZ.

Naast de inhoudelijke vragen, hebben we ook twee inspirerende praktijkvoorbeelden gehoord van de gemeente Purmerend en BsGW. Zij lieten zien hoe ze data verzamelen en bijhouden in Excel en in een Regieportaal. Wil jij weten hoe? Kijk dan de opname terug op ons YouTube-kanaal (vanaf 29:00). Dit zijn de vragen die werden gesteld aan Tiny Klouwer van gemeente Purmerend:

  • Keer je terug naar de rekensheets als informatiebron bij terugmeldingen e.d. of zijn die rekensheets eenmalig gebruikt om jullie registraties gelijk te trekken? Het berekeningsformulier is voor ons een belangrijk brondocument welke we gebruiken als basis en aanvullen als er een aanvraag/vergunning binnenkomt of n.a.v. luchtfotomutaties of een terugmelding. Kortom: het is een levend document welke heel vaak gebruikt en gewijzigd wordt.
  • Hoe worden definitieve inmetingen verwerkt? Bij het definitief inmeten controleren wij altijd of we over de juiste gegevens beschikken. Ook hier pakken we het berekeningsformulier erbij. Als er vergunningsvrije bouwwerken zijn ingemeten zetten we deze ook op het berekeningsformulier met het bouwjaar van constatering erbij. Bij het definitief inmeten van grote nieuwbouwprojecten, vragen we ook de optielijst aan bij de aannemer, zodat we de juiste maatvoering verwerken in de BAG en de WOZ. Het kan dus zijn dat het GBO gewijzigd moet worden na het inmeten van de definitieve geometrie. Dit verwerk je dan in de BAG en de WOZ.

Gaston Goessens van BsGW vertelde meer over de ontwikkeling van een Regieportaal, daarbij was de belangrijkste vraag:

  • Wordt het portaal nog ontwikkeld door Process5 of is dit een bestaand pakket? Het portaal wordt momenteel ontwikkeld door Process5 en wordt de komende maanden getest en uitgerold. Ook is rekening gehouden met verdere doorontwikkeling om in te kunnen spelen op issues die zich in de praktijk gaan voordoen en om deze zo adequaat mogelijk op te pakken.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.