Samen werken aan de SOR: Wat kun je zelf doen?

18-07-2022

De SOR komt stapsgewijs tot stand. Van gedegen vooronderzoek en gesprek, naar visie en architectuur en 2 API’s. Wij werken hard aan de SOR, maar kun je zelf al wat doen? Jazeker, we geven je een aantal tips.

Bekijk de IGO (Integrale Gebruiksoplossing)

Via deze tool kun je nu al in samenhang gegevens ontsluiten uit de BAG, de BGT en de BRK. Zo kun je het bevragen in samenhang ervaren. Dat geldt voor bronhouders, gebruikers en ontwikkelaars.

Laat ons vervolgens weten wat je ervan vond. Dan kunnen we de tool verbeteren, zodat hij straks deel kan uitmaken van het Geodataplein, dat bij het Kadaster in ontwikkeling is.

Voor bronhouders:

 • Breng de kwaliteit van gegevens op orde, zorg voor consistentie en aansluiting:
  • De pandgeometrie in de BAG en BGT, zodat populaties goed op elkaar aansluiten (in het Jaarplan Kwaliteit) wordt vanaf pagina 5 uitgelegd wat van bronhouders verwacht wordt)
  • De gebruiksoppervlakte in WOZ en BAG gelijk maken
  • De naamgeving openbare ruimte op orde houden na traject BAG-BGT[1]NWB
 • Op orde brengen van de populatie, zoals standplaatsen op vakantieparken afbakenen.
 • Vastleggen van de vlakgeometrie van verblijfsobjecten binnen panden in de BAG.
 • Nadenken over de organisatie van BAG, BGT, WOZ en andere gegevens voor een meer samenhangend gegevensbeheer, in het kader van samenwerking en harmonisatie.

Voor gebruikers:

 • Deel je ervaringen over gebruik in samenhang en geef je feedback na gebruik van de IGO.
 • Koppel je eigen (sectorale) gegevens met de sleutels/ID’s uit de huidige basisregistraties.
 • Meld actief fouten terug via de terugmeldvoorzieningen.
 • Denk na over ‘aansluiten bij de bron’ in plaats van werken met decentrale kopieën die niet altijd actueel zijn en daarom geen betrouwbare inzichten geven.

Voor leveranciers:

 • Kijk eens op de developer-tool van de IGO, die speciaal is gemaakt  om eigen toepassingen te bouwen met componenten uit het platform en de achterliggende datasets.
 • Bijhoudingsprocessen van bronhouders kunnen via software al meer in samenhang worden georganiseerd (BAG-BGT-WOZ dichter bij elkaar).

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen