Kwaliteitsprioriteiten uit jaarplan 2023

24-01-2023

De jaarplannen Kwaliteit van BAG en BGT zijn gepubliceerd. Je vindt daarin de geldende kwaliteitsnormen en hoe die worden gemeten. Daarnaast zijn er specifieke jaardoelen geformuleerd op het gebied van kwaliteit: de kwaliteitsprioriteiten.

Voor 2023 zijn dit de actualiteitstermijn die beter aangehouden moet worden en het signaleren en oplossen van verschillen in de pandgeometrie BAG en BGT.

Voor de Geo-basisregistraties werken we bij het ministerie van BZK aan Kwaliteit, toezicht en handhaving (KTH). Naast de ENSIA-zelfevaluatie, maken we ook een werkplan met kwaliteitsprioriteiten. Die zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. Het zijn punten waarop de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, maar waar gebruikers wel veel waarde aan hechten. Vandaar dat we de bronhouders vragen om hier met voorrang aan te werken.

Prioriteiten 2023

Voor BAG-bronhouders geldt dat in 2023 prioriteit ligt bij de volgende kwaliteitsonderwerpen:

  • Actualiteitstermijn voor definitieve geometrie;
  • Actualiteitstermijn voor ‘in onderzoek’;
  • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT.

Daarnaast is er bij sommige gemeenten sprake van inconsistentie tussen BAG- en WOZ-gebruiksoppervlakten bij woningen. Het aantal gemeenten waar dit speelt is beperkt, waardoor een landelijk traject niet nodig is. Wel wordt hier individueel aandacht aan gegeven. Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BAG 2023.

Voor BGT-bronhouders ligt in 2023 de aandacht bij het volgende kwaliteitsonderwerp:

  • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT.

Deze prioriteit maakt onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BGT 2023. Het SVB-BGT geeft op de eigen website aanvullende informatie over dit soort kwaliteitseisen en -signalen.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ivo Brnobic: Toezichthouder-BAG-BGT-BRO@minbzk.nl

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen