Verbetering koppelingen basisregistraties versterkt datafundament

02-05-2023

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

De jaarlijkse kwaliteitsmeting van de koppelingen tussen basisregistraties door het CBS laat in 2022 een lichte verbetering zien. Het gepubliceerde dashboard geeft een beeld van de consistentie van de koppelingen die tussen verschillende basisregistraties zijn gelegd.

Dat is goed nieuws, want koppeling van gegevens is een belangrijk onderdeel van het geo-datafundament waaraan het programma Zicht op Nederland werkt. 

Kwaliteitsmeting 2022

CBS onderzoekt in opdracht van het ministerie van BZK ieder jaar de kwaliteit van het stelsel van basisregistraties in samenhang. Onderzocht worden de registraties BAG, BGT, BRK, WOZ, BRI, BRP en HR. De meting geeft inzicht in hoe vaak gegevens zijn gekoppeld en in hoeverre ze met elkaar overeenkomen. Bekeken wordt in hoeverre er daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de registraties nog verbeterd kan worden.

Goede koppelingen maken het gebruik van de basisregistraties in samenhang makkelijker. Dit is belangrijk voor het integraal, datagedreven werken aan de maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie. Dit is een belangrijk doel van het programma Zicht op Nederland – Datafundament. 

Uitbreiding met Handelsregister en BRP

Dit jaar is het onderzoek uitgebreid met de koppeling van het Handelsregister (HR) en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is gekeken naar de koppelingen van personen (in de BRP) en organisaties (Handelsregister) uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV). Deze nieuwe koppelingen scoren hoog qua volledigheid en juistheid. 

Vanwege de ontwikkeling naar een Federatief Datastelsel zullen ook koppelingen met nieuwe registraties plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in de bredere kwaliteit van gegevensverzamelingen is aanvullend gekeken naar de koppeling met personen in het Register van Onderwijsdeelnemers. De resultaten daarvan volgen later dit jaar. In 2021 stond in dit kader de kwaliteit van koppeling tussen aansluitingenregister van de energienetbedrijven (EAN) met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vice versa centraal. 

Resultaten

De volledigheid van de koppelingen is bij de meeste basisregistraties op hetzelfde hoge peil gebleven ten opzichte van 2021. De grootste verbetering is aangetroffen bij BRK-HR (+5,9 procent), gevolgd door WOZ-HR (+2 procent) en HR-BAG (+0,2 procent). 

In 2022 is over de hele linie een lichte verbetering geconstateerd in de orde van 0,1-0,2 procent. Grotere verbeteringen werden aangetroffen bij WOZ-BRP: 7,6 procent meer gelijke adresgegevens. De verbetering bij WOZ-BRP wordt deels veroorzaakt door een methodewijziging. Eventuele methodewijzigingen worden op de pagina's waarin resultaten nader worden geduid toegelicht.

De figuur hieronder geeft de volledigheid weer van de koppeling tussen twee registraties. 

Benieuwd naar de resultaten?

Bekijk het dashboard 'Kwaliteit Stelsel van Basisregistraties 2022' op de website van de CBS.

Zie ook

Beleidsvisie Zicht op Nederland

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.