Kadaster 3D-bestand succesvol getest door Amsterdam

24-05-2023

Het Kadaster werkt aan een 3D-bestand dat makkelijker te gebruiken is door een breed publiek. Het huidige 3D Basisbestand van heel Nederland is namelijk te zwaar om te gebruiken in online 3D kaartviewers.

Je kunt het nu alleen downloaden en hebt specialistische kennis en software nodig om ermee te kunnen werken. Om het bestand lichter te maken, is het opgedeeld in vierkante tegels: 3D tiles. De gemeente Amsterdam heeft deze getest in hun eigen online 3D-omgeving. De proef is succesvol verlopen en laat zien dat de 3D tiles geschikt zijn voor breed hergebruik. Het Kadaster werkt nu verder aan het verbeteren en ontsluiten van 3D tiles. De verwachting is dat het 3D Basisbestand met 3D tiles API deze zomer via PDOK beschikbaar is.

Voor het werken aan maatschappelijke opgaven in Nederland is goed inzicht in de effecten van bepaalde maatregelen nodig. Gesprekken hierover verlopen makkelijker door de boven- en ondergrond in 3D te visualiseren. Daarom vindt het programma Zicht op Nederland van het ministerie van BZK een laagdrempelige 3D viewer belangrijk. Het Kadaster werkt daaraan in het programma 3D Basismodel Fysieke Leefomgeving dat voortkomt uit het Werk aan Uitvoering investeringsbudget van het ministerie van BZK. Een van de eerste stappen is de ontwikkeling van 3D tegels.

Test bij gemeente Amsterdam

De 3D tiles API maakt het mogelijk om het 3D Basisbestand van het Kadaster te gebruiken en dit is getest in de Unity-omgeving van de gemeente Amsterdam, omdat steeds meer overheden gebruik maken van deze omgeving. Unity is een zogenaamde ‘game engine’. Een game engine is heel geschikt om een 3D wereld te visualiseren, maar werkt niet direct met de open geo-standaarden. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met andere partijen hard gewerkt om een Unity-omgeving te creëren die met de 3D tiles standaard overweg kan.

Je kunt het resultaat van de Amsterdamse test bekijken in deze proefomgeving.

Zelf aan de slag met 3D viewen in Unity? Alle open bestanden staan op de platformomgeving van Amsterdam.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen